Ervaringen

School Poelbos, Leefschool Oosterzele, De Lage Kouter, De Bever, De kleine Prins en De Krekel waren in 2016 laureaten voor Pimp je speelplaats 2.0. Ze gingen enthousiast aan de slag en deden heel wat ervaringen op, die ze nu zoveel jaar later, graag met jullie delen.

Onder elke foto zie je de naam van de school en met welk streefpunt van de 'Toekomstvisie van schoolspeelplaatsen' dit te maken heeft. De quotes zijn genoteerd tijdens interviews met de speelplaatsverantwoordelijken.

Grasduin er op los!


Andere blik op de wereld
De bever, Antwerpen
Elke dag natuurlijk

'De kinderen kwamen zelf zeggen dat er iets mis was met de bessen. Nu maken we brandnetelgier om de bessenstruiken terug sterker te maken. Zij kijken nu anders naar de wereld rondom hen.'
Samen spelen
Leefschool Oosterzele
Welbevinden voor iedereen

'Kinderen leren veel op sociaal-emotioneel vlak: doordat de speelplaats zo gevarieerd opgebouwd is van zowel gezellig babbelen tot wild en actief spelen, sluiten de kinderen continu compromissen, maken ze afspraken over hoe ze willen bouwen, wat de regels zijn…'
Versterking van het oudernetwerk
Poelbos, Jette
Dynamisch en co-creatief

'Een speelplaatsproject is fijn om met de ouders rond te werken omdat het heel concreet is. Zo wordt het netwerk versterkt!'
Betekenisvol spelen
De bever, Antwerpen
Gezond en goed voor het leefmilieu

'Kinderen zijn moe na de speeltijd. Ze hebben écht gespeeld. Vroeger zaten er veel kliekjes op de grond, en was er weinig betekenisvol spel. Dat is nu heel anders.'
Aandacht voor inrichting
Leefschool Oosterzele
Welbevinden voor iedereen

'Bij het tekenen van het plan zorgden we ervoor dat het ene idee, het andere niet in gedrang zou brengen. Wees je daarvan bewust, zodat uiteindelijk een rustig hoekje ook echt rustig kan zijn.'
Speelvariatie zorgt voor minder pestgedrag
Leefschool Oosterzele
Welbevinden voor iedereen

'Pesters pesten vaak uit verveling. Door veel variatie aan te bieden in speelmogelijkheden kan je dit voor een stukje vermijden.'
Droom wild en werk stap voor stap
Leefschool Oosterzele
Dynamisch en co-creatief

'Teken je plan uit met de wildste dromen, maar bouw het stap voor stap uit. Zorg voor een breed zicht op de wensen, ook al is dat niet het eerste schooljaar al realiseerbaar. Ik vind het heel belangrijk om het grondplan in zijn totaliteit mee te nemen: zodat er rekening kan gehouden worden met de invulling van verschillende hoekjes: van wilde, actieve tot rustige plekjes. Als je alleen oog hebt voor iets spectaculairs, ga je dat misschien net dáár plaatsen waar beter iets anders was gekomen.'
Een gezonde speelplaats!
De bever, Antwerpen
Gezond en goed voor het leefmilieu

'Onze groene speelplaats is geluiddempend, afkoelend en vertraagt het tempo. Allemaal voordelen waar we vooraf niet bij stil hadden gestaan.'
Troostplek en stoom-aflaatplek
Leefschool Oosterzele
Welbevinden voor iedereen

'We maakten een troostplek en een stoom-aflaatplek, zodat kinderen die dat nodig hebben kunnen ontsnappen of even stoom kunnen aflaten. Dit idee kwam van de ouders en bespraken we met de kinderen. Zij gaven aan wat ze op zo een plek nodig hebben. Met het team maakten we goede afspraken, naar veiligheid toe is dat erg belangrijk. Dit initiatief zorgde ervoor dat we ook binnen de klas meer rond emoties en ontspanning werken.'
Verantwoordelijkheidzin in de buitenhoek
GBS Poelbos, Jette
Van buiten leren

In de 2de en 3de kleuterklas mogen kinderen spelen in de buitenhoek. De kinderen krijgen veel verantwoordelijkheid want ze zijn alleen buiten.
Alle leerkrachten buiten!
GBS Poelbos, Jette
Van buiten leren

'Alle leerkrachten geven minimum éénmaal per week buiten les. Dat kan voor alle lessen. WO spreekt het meest voor zich, maar het kan ook voor Wiskunde, Nederlands, Muzische vormingen, LO of de levensbeschouwelijke vakken.'
Uitwisselen over buiten lesgeven
Leefschool Oosterzele
Van buiten leren

'Elke klas doet minstens één activiteit per week in het kader van outdoor learning. Op de teamvergaderingen bekijken we hoe dit loopt, waar de leerkrachten tegenaan botsen, wat er heel goed loopt, ervaringen worden uitgewisseld. Ook de ouders zijn hiervan op de hoogte, want dit betekent in veel gevallen dat een werkblaadje niet gemaakt wordt, maar dat er in de plaats iets actiefs buiten heeft plaatsgevonden. De 'B' van buiten op het blad wil zeggen dat de kinderen het niet op papier hebben gedaan, maar buiten. Zo zijn ouders gerustgesteld en zijn ze ook mee in het verhaal.'
Je moet het gewoon doen!
De Bever, Antwerpen
Financieel plaatje

'Als je een goede visie hebt, en iemand die er enthousiast over kan vertellen, dat maakt een verschil! Er rijden zoveel vrachtwagens per dag naar bedrijven hier in de buurt, dat heeft effect op de gezondheid en speelruimte van onze kinderen. We vroegen aan deze bedrijven wat ze voor ons konden betekenen. We kregen hierdoor veel gesponserd: zand, stenen, paletten… niemand zei nee! Hierachter aan gaan vraagt wel veel tijd.'
Buiten leren in concentratie
Leefschool Oosterzele
Van buiten leren

'Als je de kinderen buiten opdrachten geeft, zoals iets te gaan zoeken of onderzoeken, dan zijn ze juist meer gefocused.'
De speelplaats als leerplek
De Bever, Antwerpen
Van buiten leren

'Iedere leerkracht dacht tijdens de planfase al na over wat ze buiten zouden kunnen leren en wat ze daarvoor nodig hadden: drijven, zinken, gewichten, lengtes, kriebelbeestjes, kringgesprekken, milieu-educatie etc…. Dat kan nu allemaal dankzij water, steentjes, buitenkeuken, wilgenhutten … Kinderen berekenden zelf hoeveel paletten er nodig waren, hoeveel dals eruit moesten gebroken worden.'
Leerlingen zijn fier op onze mooie school!
De Lage Kouter, Kortrijk
Welbevinden voor iedereen

'Ons project vertrekt vanuit een gelijke kansen beleid. Elke leerling heeft recht op een gezonde leefomgeving en genoeg ruimte om zich uit te leven en te ontspannen. Sommige leerlingen hebben een laag zelfbeeld. Ze zijn nu fier op onze school. Ze vinden het een mooie plek. Dat doet ook iets aan hun zelfbeeld, zeker omdat ze meehelpen. Leerlingen die zich goed voelen op school, gedragen zich uiteraard beter en leren beter.'
Vegen is belangrijk
De bever, Antwerpen
Van buiten leren

'Vegen is de beste oefening voor proprioceptie (positiezin). Dat is niet zo makkelijk! Je moet daar druk voor uitoefenen, je moet waarschuwen dat je achteruit komt… Buiten spelen, evenwicht, coördinatie, op en af hellingen lopen, over ongelijke boomstammen… ontwikkelt de beide hersenhelften.'
Infosessies over de speelplaats
De Bever, Antwerpen
Dynamisch en co-creatief

'Wij hielden veel infosessies en op allerlei verschillende momenten zodat alle ouders de kans hadden om te begrijpen wat we deden, waarom we het deden en welke hulp we nodig hadden.'
Kunst in de tuin
De Lage Kouter, Kortrijk
Plaats voor Kunst, creativiteit en techniek

'Kunstwerken worden vaak in de tuin gemaakt. De PO leerkracht maakte met de leerlingen iets uit recup hout, de leerlingen doen waarnemingstekenen in de tuin. De tuin wordt ook als tentoonstellingsruimte gebruikt.'
Samen met de kinderen, dat is logisch
Leefschool Oosterzele
Dynamisch en co-creatief

'Dit project is naturlijk gegroeid vanuit een nood van kinderen die de speelplaats saai vonden, er was weinig te beleven. We zaten samen met ouders en teamleden, hebben de kinderen bevraagd en zijn bekeken hoe we dit konden veranderen. Misschien is het niet zo evident om kinderen daarin mee te nemen, maar voor ons voelde dat wel heel logisch.'
Leerlingen krijgen een stem
De Krekel, Haaltert
Dynamisch en co-creatief

'We zetten sterk in op wereld burgerschapseducatie en de Blosvisie (Blij op school). Binnen elke fase krijgen onze leerlingen een stem. Zo kozen de leerlingen bijvoorbeeld de naam Groentopia! Onze tekentalenten maakten afspraken visueel. Nu werken alle graden verder aan een deeltje van de speelplaats: de leerlingen van de 3de graad maken een Goedmaakhut, de 2de graad werkt aan de voorbereiding van een Fito-meter en de watermuur wordt door de 1ste graad gebouwd.'
Buiten leren in concentratie
Leefschool Oosterzele
Gezond en goed voor het leefmilieu

'We hebben de moestuin bewust heel centraal en voor de ramen van het 3e en 4e leerjaar geïnstalleerd, omdat het heel sterk aanwezig is in de leerplannen. De centrale ligging van de moestuin zorgt er voor dat kinderen het hele jaar door, terwijl ze spelen, die ontwikkeling van plantjes kunnen volgen: oogsten, bloeien, besjes,…'
Een school met visie!
De Bever - Antwerpen
Een school met visie, van binnen en van buiten

'Bij de inschrijving vernemen de ouders dat wij een groene speelplaats hebben: we vertellen over onze visie, we spreken af voor speelkledij en regenlaarsjes. Er zijn trouwens ouders die hun kinderen hier inschrijven omdat ze de speelplaatsvisie op onze website hebben gelezen. Dit maakt onze school divers.'
Sssst… rust
De Lage Kouter, Kortrijk
Welbevinden voor iedereen

'We hebben een stille speelplaats. Dat is een plek voor leerlingen (met bijv. autisme) die meer rust nodig hebben. Er zijn daar veel zitplekjes, leerlingen lezen er veel op de boomstammen.'
Geen ruzie
Leefschool Oosterzele
Welbevinden voor iedereen

'Vroeger was er continu ruzie, alleen al omwille van botsingen. Dat is een enorm verschil nu!'
Een project zonder einde (en dat is ok)
GBS Poelbos
Dynamisch en co-creatief

'Betrek iedereen: kinderen, ouders, leerkrachten, toezichtpersoneel en inrichtende macht. Je start met een speelplaatsproject, maar een einde is er niet. Ook voor het onderhoud heb je blijvend helpende handen nodig. Een goede basis is daarvoor belangrijk!'
De speelplaats-nieuwsbrief
GBS Poelbos
Dynamisch en co-creatief

'We communiceren naar de ouders via een maandelijkse digitale nieuwsbrief waar vaak een rubriek 'speelplaats' in staat met foto's van activiteiten of nieuwtjes. De 'speelplaats doe-dagen' worden al in het begin van het schooljaar gecommuniceerd. Na een Doe- dag volgt een uitgebreid fotoverslag in de nieuwsbrief. Zo zien ook de afwezigen hoe fijn het was!'
Start klein
Leefschool Oosterzele
Dynamisch en co-creatief

'We wilden vlug resultaat omdat de kinderen grote verwachtingen hadden: we stelden hen vragen, ze brachten ideeën aan, de week was voorbij en er was nog niets! De kinderen begrepen het niet. Door te beginnen met de kleine projecten binnen ons plan, zoals de aanleg van de moestuin, zagen de kinderen de kleine veranderingen en de groei van het totaalproject. Het grootste project, de bouw van het amfitheater hebben we tot op het laatste gehouden.'
Speelplaats delen
De Bever - Antwerpen
Gedeelde ruimte is meer ruimte

'Op woensdagnamiddag geniet er een andere organisatie van onze speelplaats. Dat is super positief voor die kinderen. We vinden het fijn dat er toezicht is dan.'
Een propere speelplaats
De Bever, Antwerpen
Van buiten leren

'Afval opruimen is heel belangrijk voor ons. Dat pompen we erin! Ze doen dat heel graag met vegertjes en grijpertjes. Onze buurt is vaak vuil, dus vinden we dit een erg belangrijke gewoonte voor de kinderen om te leren.'
Wij zijn groene bevers!
De Bever - Antwerpen
Een school met visie, van binnen en van buiten

'Tip: Plaats je speelplaatsproject onder een jaarthema! Het jaar waarin we begonnen aan het project was het thema: 'wij worden groene bevers', het tweede jaar: 'wij zijn groene bevers' en het jaar dat we gebouwd heb: 'De bevers bouwen'. Als ik aan de kinderen vraag: 'Wie zijn we?' antwoorden ze uit één mond: 'Wij zijn groene bevers!' Ideaal voor het groepsgevoel en de dynamiek van het project. Ook mascottes werken goed.'
Een levend project!
De Krekel - Haaltert
Een school met visie, van binnen en van buiten

'Werk een goed grondplan uit. Van vele losse ideeën moet je een mooi geheel maken. Werk in fases om het haalbaar te houden en de inspraak van de kinderen te vergroten. Zo kan je deel per deel, degelijk uitwerken. Elk jaar voeren we nieuwe dingen uit, zo blijft ons project leven. En dat is een enorme meerwaarde voor de school: de kinderen genieten, hebben telkens kansen om mee te bouwen (ook de nieuwe leerlingen) en de ouders reageren erg positief!'
Een duwtje in de rug
Leefschool Oosterzele
Financieel plaatje

'De Pimp je speelplaats subsidie was een belangrijk duwtje in de rug. Dat vulden wij aan met budget van de school. De oudervereniging koos om alle inkomsten van activiteiten die gedurende de looptijd van het project georganiseerd werden naar Pimp je speelplaats te laten gaan. Het feit dat we kunnen rekenen op gratis mankracht van ouders, kinderen en personeelsleden die hier op allerlei momenten zijn komen helpen, heeft er voor gezorgd dat we de prijs enorm hebben kunnen drukken.'
Risico's kunnen kansen zijn
Leefschool Oosterzele
Opvolging en onderhoud

'Eén ouder doet samen met de werkmannen een drietal controles per jaar. De leerkrachten melden technische problemen in het schriftje en dan bekijk ik het met de werkmannen. In onze risico – analyse hebben we de kansen opgenomen die de uitdagende speelplekken met zich meebrengen. Als je het alleen bekijkt binnen het kader veiligheid dan schrap je te veel. Maar uiteraard moet je je verantwoordelijkheid opnemen.'
Optimale concentratie
BS De Kleine Prins, Lede
Van buiten leren

'Als de concentratie daalt komen vele juffen nu even kort buiten met de leerlingen om ze een toertje te laten lopen.'
Betrek de preventie-adviseur
De Bever, Antwerpen
Opvolging en onderhoud

'Onze preventie-adviseur is helemaal mee met ons verhaal en denkt mee. Hij was vanaf het begin betrokken. Soms ontstaan er spannende situaties, de eerste keer dat het ijzelde op onze brug, hield ik mijn hart vast, hoe de kinderen ermee omgingen. Van brandnetels leren ze dat dit een plant is die zich verdedigt. Dit traject opende mijn blik over het belang spelen voor kinderen.'
Vergeet het toezicht-personeel niet!
School Poelbos, Jette
Dynamisch en co-creatief

'Betrek het toezicht-personeel goed. Zij krijgen tenslotte de opmerkingen van ouders die nog niet gewoon zijn dat kinderen vuil naar huis komen. Voor we bekend stonden als groene school, was dat niet zo makkelijk. Bij ons zitten de toezichters in de werkgroep en kunnen ze meebepalen wat kinderen wel en niet mogen. Ze kregen ook een vorming over het waarom van een groene speelplaats. Ze zijn op elke Doe-dag aanwezig om mee te helpen!'
Een tak is geen tak
GBS Poelbos, Jette
Dynamisch en co-creatief

'Meestal spelen leerlingen heel mooi met los materiaal. Ze gebruiken hun fantasie en een tak wordt iets anders. De takken zorgen soms wel voor conflicten. Ze worden als wapens gebruikt of uit kampen gestolen. Maar door conflict leren ze. Sowieso komen kinderen in hun leven in conflict, ze kunnen op de speelplaats hiermee leren omgaan.'
Wat met het onderhoud?
GBS Poelbos, Jette
Dynamisch en co-creatief

'De grootste uitdaging is de ouderbetrokkenheid behouden nadat de speelplaats ingericht is, dan gaat het eerste enthousiasme liggen, maar voor het onderhoud zijn ook helpende handen nodig. Nu zijn er wel meer mensen die hun kind inschrijven omdat ze kiezen voor een groene school, dus bij het eerste gesprek spreek ik hen aan over het engagement dat we van ouders verwachten.'
En we zijn vertrokken…
BS De Kleine Prins, Lede
Dynamisch en co-creatief

'Pimp je speelplaats maakte voor ons een groot verschil, want toen hadden we plots budget om ideeën echt waar te maken. Voordien was er wat weerstand vanuit de leerkrachten, omdat dingen niet echt van de grond kwamen. Na de eerste klusjesdag waren ook die leerkrachten verkocht, omdat ze eindelijk echt vooruitgang zagen.'
Experten bij de ouders
GBS Poelbos, Jette
Dynamisch en co-creatief

'Omring je door experten of enthousiastelingen voor een speelplaatsproject. Dat kunnen ook ouders zijn. Ga op zoek naar de expertise die er is bij de ouders! Toon je dankbaarheid geregeld dan blijven mensen zich met plezier inzetten.'
Alle neuzen in dezelfde richting
Dynamisch en co-creatief
De Krekel, Haaltert

'Zorg daar eerst voor, dat is het startpunt! Alleen dan kom je tot mooie resultaten. Zorg wel dat je goede kartrekkers hebt. Probeer uren vrij te krijgen zodat de verantwoordelijke leerkracht ook tijdens de uren kan werken aan het buiten-project. Of zorg ervoor dat er veel werk kan verzet worden tijdens vergaderingen, zodat de druk niet te groot wordt.'
Werkdagen zijn gezellige dagen!
Leefschool Oosterzele
Dynamisch en co- creatief

'We zorgen ervoor dat de werkdagen goed gepland waren, met telkens duidelijke doelen voor ogen.'s Middags zorgden mensen voor soep, brood en beleg. De kinderen waren er ook bij. We ontdekten dat dit echt gezellige dagen waren.'
Uitleven op de fitometer
De Lage Kouter, Kortrijk
Welbevinden voor iedereen

'Onze fitometer heeft veel succes! Jonge gasten kunnen zich daar echt in uitleven. We hebben deze zelf gemaakt met leerlingen van houtbewerking voor 1000 euro. Daar heb je nog geen één toestel voor. Maar het heeft wel 2 jaar geduurd. Neem je tijd!'
Laarsjes
De Krekel, Haaltert
Dynamisch en co-creatief
'Door de laarzen vermijden we veel vuil in de klassen. Sowieso bespreken we dit met het poets- en onderhoudspersoneel. Bij mooi weer is er trouwens een voordeel, want dan picknicken de kinderen buiten!'
Kost voor onderhoud
De Lage Kouter, Kortrijk
Het financieel plaatje

'De grasmachine was kapot. Wie betaalt er dan een nieuwe? We proberen nu bij de stad een hele kleine financiële hulp te krijgen. Dat maakt voor ons een groot verschil. Calculeer bij de start al in dat er elk jaar een kost bijkomt, bijvoorbeeld een moestuinproject vraagt nieuw plantmateriaal, werkmateriaal, enz.'
Het project leeft!
De Krekel, Haaltert
Financieel plaatje

'We voorzien elk jaar een budget om te blijven werken aan onze speel- en leerweide. Zo hebben elk jaar nieuwe kinderen de kans tot inspraak en blijft het project leven.'
Winkeltje
BS De Kleine Prins, Lede
Van buiten leren

'Onze leerlingen spelen winkeltje met stukjes boomschors en andere kleine dingetjes die ze vinden in de natuur. Hun fantasie wordt veel meer geprikkeld sinds ze vrijer en rijker kunnen spelen. Het kind zijn komt meer boven.'
Buiten is anders dan binnen
De Lage Kouter, Kortrijk
Van buiten leren

'Leerlingen moeten buitenlessen gewoon worden. Durf een risico nemen, dat zijn zoveel nieuwe prikkels. Uiteindelijk loont het echt wel.'
De tuin als time-out plek
De Lage Kouter, Kortrijk
Welbevinden voor iedereen

'Vroeger liepen leerlingen die over hun toeren waren soms écht weg van school. Nu lopen ze de tuin in en komen daar terug tot zichzelf.'
Een project per graad
Van buiten leren
De Krekel, Haaltert

'Elke graad koos een project: de kikkerklassen kozen voor een poel, de 2de graad een moestuin, de 3de graad bouwt de Goedmaakhut … De leerkrachten ontfermen zich per graad zich over hun deel van de speelweide: tijdens de grote vakantie brengen ze het weer in orde voor de 1ste schooldag.'
Vele handen maken licht werk
De Lage Kouter, Kortrijk
Dynamisch en co-creatief

'In onze duurzaamheidswerkgroep hebben we subgroepjes: afval, de tuin, de fitometer… zo is het voor iedereen haalbaar en krijgen we samen veel gedaan. Leerkrachten engageren zich voor iets concreet en blijven zo gemotiveerd om die deeltaak af te maken.'
De Pimp-boost!
De Krekel, Haaltert
Een school met visie, van binnen en van buiten

'Het 'Pimp je speelplaats'-project gaf een positieve boost aan onze school. Via de tevredenheidsenquête bij de ouders merken we dat de speelweide hierbij een grote rol speelt. Het imago van onze school is er enorm op vooruit gegaan.'
Gelijke kansen
De Lage Kouter, Kortrijk
Welbevinden voor iedereen

'Het project vertrekt voor ons vanuit een gelijke kansen beleid. Elke leerling heeft recht op een gezonde leefomgeving en genoeg ruimte om zich uit te leven en te ontspannen. Het project is een superboost geweest voor onze school! We zijn fier op wat we bereikt hebben. We willen graag tonen wat je kan met leerlingen uit het bijzonder onderwijs. Durf er in geloven! Dan is er veel mogelijk.'
Samen met de jeugdbeweging
De Krekel, Haaltert
Gedeelde ruimte is meer ruimte

'Ze gebruiken een paar van onze lokalen en de weide, en in ruil daarvoor komen zij soms helpen.'
De speelplaats in de krant
De Lage Kouter, Kortrijk
Dynamisch en co-creatief

'Spreek ouders en leerkrachten rechtstreeks aan. Mond aan mondreclame werkt het best. We hingen veel foto's uit, een plannetje en sturen 3 keer per jaar een krantje met speelplaatsnieuws. Verder zorgen toeters en bellen er ook voor dat het project leeft: we nodigden de pers uit en kwamen in de krant en op de radio. De leerlingen waren fier!'
Respect is vanzelfsprekend
De Lage Kouter, Kortrijk
Dynamisch en co-creatief

'Onze leerlingen spreken anderen aan als ze onrespectvol omgaan met de infrastructuur. Zij hebben het gebouwd, dus ze verwachten er respect voor.'
Een plek voor iedereen
De Krekel, Haaltert
Welbevinden voor iedereen

'Onze leeshutten en ons tipi- dorp worden veel gebruikt door leerlingen die nood hebben aan rust. Verder is er een speelheuvel, een avontuurlijk parcours en mogen kinderen ook in de moestuin werken tijdens de speeltijd.'
Werk stap voor stap
BS De Kleine Prins, Lede
Dynamisch en co-creatief

'We zagen het zo groots, waardoor het de leerkrachten af schrok. Uiteindelijk namen we kleine stappen, zo werd het haalbaar.'
Groentesoep
BS De Kleine Prins, Lede
Van buiten leren

'Onze leerlingen maken lekkere groentesoep. Elke graad heeft een hoek in de moestuin. We legden de moestuin samen met de gemeente aan. Zij helpen ons nog steeds een beetje. Maar het dagelijks onderhoud gebeurt in het schooljaar door de leerlingen en in de vakanties door de ouders, zij krijgen dan de zomer-oogst.'
Respect
BS De Kleine Prins, Lede
Van buiten leren

'Kinderen begrijpen dat respect voor materiaal en voor de natuur belangrijk is. Ze leerden dat snel doordat er soms iets afgesloten is omdat het hersteld moeten worden, wat ze natuurlijk niet leuk vinden.'
Daarvoor doen we het!
De Krekel, Haaltert
Dynamisch en co-creatief

'Het is zo een meerwaarde voor de school! De kinderen genieten enorm tijdens de middagpauze en de ouders reageren positief. Wat een kind al spelend leert, blijft bij! Onze speel- en leerweide is daarvoor ideaal. Er is sowieso meer leerplezier!'
Persoonlijk aanspreken
De Krekel, Haaltert
Dynamisch en co-creatief
'Dat is de beste manier om ouders te motiveren om mee te helpen. Op die manier kan elke ouder helpen wanneer het voor hem/haar past. Onze tuinaannemer- papa kan er meestal niet bij zijn op werkdagen, maar hij zorgt wel voor het leveren van de juiste planten. Een warm onthaal is hierbij erg belangrijk! Apprecieer alle hulp!'
Outdoor learning
De Krekel, Haaltert
Van buiten leren

'Onze leerkrachten kregen een vorming rond outdoor learning. Dat hielp enorm! We hebben daarna werkvergaderingen georganiseerd om samen lessen uit te werken. Die activiteitenfiches delen we met elkaar via Smart School. Door deze basis zijn leerkrachten vertrokken om zelf aan de slag te gaan.'
Mos-ateliers
De Krekel, Haaltert
Gezond, en goed voor het leefmilieu

'Via de mos-ateliers doen we onderhoud van de speelplaats. We organiseren tegelijk verschillende ateliers zoals in de moestuin werken, onkruid wieden… Leerlingen kiezen in welk atelier ze willen werken.'
Ochtendgymnastiek voor de tafels
De Krekel, Haaltert
Gezond, en goed voor het leefmilieu

'Tafels leren de kinderen hier terwijl ze springen in de weide. We geven ook vrije opdrachten zoals 'bouw zo een hoog mogelijke toren'. Op zo een leermoment leren ze heel veel tegelijk, we werken rond stem, samenwerking…'
De natuur dichtbij
De Krekel, Haaltert
Elke dag natuurlijk

'Vroeger wisten kinderen niet wat een krokus was. Dat is nu wel anders. Als we bollen planten of bloemen zaaien gaan kinderen zelf kijken hoe het ermee staat.'
Het speelplaatsproject leeft via het forum
Leefschool Oosterzele
Dynamisch en co-creatief

'We houden elke 14 dagen een forum, waarop alle leerlingen en ouders welkom zijn. We maken bekend wat er leeft op school. De leerlingenraad, de ouderraad of de directie gebruiken dit om te praten over de speelplaats. Dit is een dankbare manier van communicatie, ook voor de werkdagen.'