Geniet en evalueer

Evalueer met leerlingen, leerkrachten, directie, onderhoudsploeg, ouders en andere betrokkenen. Doe een bevraging of ga leerlingen interviewen op de speelplaats. Organiseer een peiling via Smartschool, de schoolblog of schoolkrant. Hou een evaluatiegesprek in de klas of over de middag.

Attente schooldirecties zetten jou en het groenteam nu in de bloemen.

Als de speelplaats in fases wordt heraangelegd, kun je nu de uitbreidingsplannen op tafel leggen. Intussen zal de taak van het team zich ook verder toespitsen op het beheer/onderhoud van het terrein en op de opvolging van afspraken met de medegebruikers van het terrein.

Integreer de 'Groene speelplaats' als vast item in het jaarprogramma van de school, zo geef je iedere generatie de kans om mee te helpen aan de invulling ervan.