Over Pimp je speelplaats

Hoe het begon...

Pimp je speelplaats is een project dat in 2016 gestart werd door Katrijn Gijsels, Argus, Cera en KBC. Klasse en Agion worden vanaf het begin inhoudelijk betrokken. De partners brachten experten (van GoodPlanet, Springzaad, …) rond de tafel die samen 'De toekomstvisie van schoolspeelplaatsen' schreven.

Meer dan 500 (!) scholen reageerden op de allereerste projectoproep. De vraag naar groene, avontuurlijke speelplaatsen was duidelijk erg groot! Een enthousiasme dat via een brede communicatie, tools, studiedagen, netwerkdagen de komende jaren alleen maar groeit!  

GoodPlanet wordt trekker, de overheid sluit aan…

Nadat Argus ophoudt te bestaan wordt GoodPlanet vanaf Pimp je speelplaats 2 de coördinator. Zo brengen zij hun jarenlange ervaring in speel- en leernatuur in. Ook de overheid, al een aantal jaren bezig met avontuurlijke speelruimte voor jeugdbewegingen, sluit zich aan. Vanaf nu geeft het Agentschap voor Natuur en Bos de subsidies aan de scholen. MOS, die dagdagelijks scholen begeleidt bij het uitbouwen van een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving, betekent een meerwaarde aan de stuurgroep.

GoodPlanet herwerkt de toekomstvisie tot een aantrekkelijke, geïllustreerde boek, uitgebracht door Politiea : 'Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen, groen, gezellig en avontuurlijk'.

Ook de tweede oproep kent veel succes! GoodPlanet coacht de scholen bij de aanleg van hun groene speelplaats. Tijdens Pimp je speelplaats 2 organiseren GoodPlanet, Cera en de stuurgroep een studiedag rond 'De toekomstvisie'. Meer dan 200 leekrachten, ouders, directies en andere geïnteresseerden komen hun licht opsteken!

GoodPlanet, Cera en Klasse  verdiepen zich samen in een aantal beleidsvraagstukken: in welke mate zijn risico's toegelaten op school? Welke pedagogische keuzes kan een school maken in het licht daarvan? En waar dien je op veiligheidsniveau rekening mee te houden? Ze brengen veiligheidsexperten van de scholenkoepels en daarbuiten bij elkaar. Zo ontstaat het document 'Uitdagende speelplaatsen en risico's'. 

Pimp je speelplaats 3

Het beleidswerk zet zich door tijdens Pimp je speelplaats 3.  GoodPlanet samen met Agion de richtlijnen voor de buitenruimte binnen het kader van De scholen van Morgen, de ontwerpaanbevelingen voor architecten en de vragenlijsten voor scholen onder loep neemt.
De coaching van de scholen gebeurt vanaf nu via netwerkdagen, waarbij scholen elkaar ontmoeten.

Pimp je speelplaats 4 en 5

Cera ondersteunt vanaf 2018 scholen die met kansarmoede te kampen hebben. Samen met GoodPlanet zorgen zij met het project 'Cera speelt op groen', voor ondersteuning op maat bij de herinrichting van hun speelplaats. In deze fase nam MOS de coördinatie van het ‘Pimp je speelplaats’ over. De MOS-begeleiders ondersteunden de scholen, aangevuld met sporadische begeleiding en workshops door GoodPlanet.
Er komt voorlopig geen nieuwe oproep.

Elk jaar opnieuw stelden een 100-tal scholen zich kandidaat. Helaas kwam slechts 1/4de in aanmerking voor een subsidie. Op Vlaams niveau sloegen de ministers van Jeugd, Onderwijs en Sport de handen in elkaar en lanceerden in 2019 de oproep 'Gedeelde en beweegvriendelijke speelplaatsen'. GoodPlanet verleende expertise en hielp vanuit de jarenlange ervaring met het Pimp je speelplaats project. Ook deze oproep biedt momenteel geen perspectief tot verlenging.

Gelukkig ontstaan steeds meer provinciale en stedelijke initiatieven die financiële ondersteuning aanbieden aan scholen. Op de website mosvlaanderen.be komt een overzicht van de actuele subsidiekanalen. Je vindt ook tips voor fondsen en subsidies op springzaad.be.