Dynamisch en co-creatief

De speelplaats is nooit helemaal af. Leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners e.a. geven haar (telkens weer) vorm. Die participatie creëert verantwoordelijkheid, enthousiasme en betrokkenheid.

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Een dynamische omgeving die de gebruikers zelf mee vormgeven.


Door actieve betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, (groot)ouders, onderhoudspersoneel, ... groeit enthousiasme, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Door hen de kans te geven er samen aan te bouwen en er hun plek van te maken, ondervinden zij dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan hun leefomgeving en iets ten goede kunnen veranderen. Zo ontkiemt actief burgerschap. Het proces is dus even belangrijk als het resultaat.

Zeker op secundaire scholen is het belangrijk de inbreng die leerlingen kunnen doen, niet te onderschatten. Ook het actief mee realiseren en onderhouden kan voor leerlingen zeer waardevol en leerrijk zijn. In bepaalde technische en praktische richtingen kan dit goed in de opleiding geïntegreerd worden en zorgen voor fierheid bij de leerlingen!

Een speelplaatsproject kan een ideale kans bieden om actieve ouderbetrokkenheid te stimuleren op school, ouders leren elkaar beter kennen, en het kan zelfs een positief effect hebben op de buurt. Een speelplaats is nooit af, er blijft altijd nog wat te veranderen en te verbeteren: inbreng en verandering kunnen jaar na jaar.

Tips


Laat je inspireren:


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier.
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier.