Toekomstvisie van de schoolspeelplaats

De speelplaats van morgen: hoe streef je naar een kwaliteitsvolle speelplaats waar elke leerling tot zijn recht komt?

Is je speelplaats hard, saai en grijs zoals nog in veel scholen het geval is?
Wil je gaan voor een kleurrijke plek met aandacht voor het welbevinden van je leerlingen?
Een buitenruimte waar ze hun talenten kunnen botvieren en breed kunnen leren is absoluut mogelijk!

Hoe ziet de kwaliteitsvolle speelplaats van de toekomst er dan uit?
Waar houden scholen rekening mee?
Hoe komt ze tot stand en welke activiteiten zijn er mogelijk?

Een adviesgroep van experten boog zich over dit vraagstuk en schreef 'De Toekomstvisie van de schoolspeelplaats'. In dit document vind je een hele brede verzameling van argumenten, beheertips en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het is gebaseerd op 8 streefpunten met een focus op de inrichting en het gebruik van de speelplaats. Het boek van de Toekomstvisie kan je hier bestellen.

In tussentijd werd er verder gewerkt aan de Toekomstvisie. Bekijk hier de geactualiseerde versie.


Variatie, voor ieders welbevinden

Elke leerling vindt zijn plek en voelt zich goed op de speelplaats. Ook wie minder mobiel is of een beperking heeft, wie behoefte heeft aan rust en veiligheid, of juist aan actief spel.
Lees verder >

Elke dag natuurlijk

Lekker buiten, om tot rust te komen, om zich verbonden te voelen met de natuur, en om kennis te maken met de biodiversiteit.
Lees verder >

Gezond, en goed voor het leefmilieu

Beweging in de buitenlucht en rust in het groen hebben een positieve invloed op de lichamelijke en mentale gezondheid. En meer natuur is goed voor… de natuur.
Lees verder >

Van buiten leren

Tijdens vrij spel ontwikkelen kinderen allerlei vaardigheden en leren ze spontaan. Ook voor het formele leren biedt de speelplaats veel buitenkansen.
Lees verder >

(Speel)plaats voor kunst, creativiteit en techniek

De speelplaats is de uitgelezen plek én tentoonstellingsruimte voor speel- en leerervaringen met muziek, techniek, constructie, beeldende kunst e.d.
Lees verder >

Dynamisch en co-creatief

De speelplaats is nooit helemaal af. Leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners e.a. geven haar (telkens weer) vorm. Die participatie creëert verantwoordelijkheid, enthousiasme en betrokkenheid.
Lees verder >

Gedeelde ruimte is méér ruimte

Schoolspeelplaats, maar buiten de schooluren ook een plek voor ontmoeting, spel en opleiding, een groene oase in de buurt. De multifunctionele speelplaats is er voor en door verschillende partners.
Lees verder >

Een school met visie, van binnen en van buiten

Een eigen visie op spelen en leren, op ontmoeten en welbevinden vormt de basis voor de 'nieuwe' speelplaats.
Lees verder >