Van buiten leren

Tijdens vrij spel ontwikkelen kinderen allerlei vaardigheden en leren ze spontaan. Ook voor het formele leren biedt de speelplaats veel buitenkansen.

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Een leeromgeving, een verruiming van het klaslokaal


Tijdens vrij spel oefenen en ontwikkelen kinderen spontaan allerlei noodzakelijke vaardigheden. Hun motoriek gaat er flink op vooruit. Ze ontdekken spontaan planten- en diersoorten, worden uitgedaagd om problemen op te lossen en ervaren de effecten van belangrijke fysische en biologische krachten en processen.

Hun creativiteit, zin voor ontdekken en experimenteren, samenspel en organisatietalent wordt op groene en gevarieerde speelplaatsen uitgedaagd en er zijn heel andere kansen tot ontmoeting dan binnen in de klas. Ze ontwikkelen er sterke sociale vaardigheden en - wie weet - vriendschappen voor het leven!

Kinderen die spelen in een natuurlijke en uitdagende omgeving, leren hun eigen grenzen kennen - wat kan ik en wat lukt me (nog) niet? - en bouwen de nodige 'risicocompetenties' op.

Zowel in basis- als secundair onderwijs zijn leerlingen gebaat bij een goed gebruik van groene buitenruimte voor lessen wiskunde, natuur/ biologie, leesoefeningen, muzische vakken of lichamelijke opvoeding enz. Een groene omgeving heeft bovendien een positief effect op de aandacht en de leerprestaties.

De schoolspeelplaats blijft in eerste instantie wel een plek om te spelen en te ontspannen.

Tips


Laat je inspireren:


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier.
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier.