Gedeelde ruimte is méér ruimte

Schoolspeelplaats, maar buiten de schooluren ook een plek voor ontmoeting, spel en opleiding, een groene oase in de buurt. De multifunctionele speelplaats is er voor en door verschillende partners.

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Indien mogelijk en wenselijk: open voor breed multifunctioneel gebruik.


Ruimte wordt steeds schaarser. Multifunctioneel en efficiënt gebruik van de buitenruimte op school, met oog voor behoeften van de omgeving, kan een grote meerwaarde bieden bijvoorbeeld als ontmoetingsplek voor de buurt of ruimte voor verenigingen. Publieke openstelling is niet overal mogelijk. Veel hangt af van de situatie, de draagkracht en de schaal.

Een groene schoolspeelplaats kan in een sterk verstedelijkte buurt een groene oase vormen, met positieve effecten voor de buurt. Dit effect wint aan belang bij actieve betrokkenheid bij de aanleg en het beheer.

Een doordachte inplanting van gebouwen, toegangen en buitenruimten is van cruciaal belang in functie van breed gebruik van de buitenruimte. Bij nieuwbouw en verbouwingen moet rekening gehouden worden met de kwaliteiten en functies van de buitenruimte.

Tips


Laat je inspireren:


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier.
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier.