Een school met visie, van binnen en van buiten

Een eigen visie op spelen en leren, op ontmoeten en welbevinden vormt de basis voor de 'nieuwe' speelplaats.

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Ingebed in de (pedagogische) visie van de school.


De speelplaats draagt mee de visie en cultuur van de school uit. Daarin kunnen bijvoorbeeld volgende punten centraal staan: open voor ontmoeting, rijk aan variatie, aandacht voor duurzaamheid, stimulerend voor beweging en creatief spel, ruimte voor verandering en eigen inbreng van de leerlingen...

De speelplaats is vaak een 'visitekaartje' van de school, zichtbaar voor buitenstaanders. Geef je aandacht aan de speelplaats, dan draag je bij tot een positief imago van de school.

Een gedragen visie op de invulling van pauzes en op de betekenis en het gebruik van de buitenruimte is fundamenteel: binnen- en buitenruimten vormen samen de leeromgeving. De visie op speelplaatswerking wordt gedragen door directie en leerkrachtenteam, en er is aandacht voor kwaliteitsvolle speelplaatsbegeleiding (actief toezicht).

Tips


Laat je inspireren:


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier.
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier.