(Speel)plaats voor kunst, creativiteit en techniek

De speelplaats is de uitgelezen plek én tentoonstellingsruimte voor speel- en leerervaringen met muziek, techniek, constructie, beeldende kunst e.d.

Een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte schoolspeelplaats is…
Een prikkelende plek voor kunst, creativiteit en techniek.


Een kwaliteitsvolle speelplaats biedt kansen voor speel- en leerervaringen met muziek, techniek, constructie, beeldende kunsten enz. Dit zowel tijdens vrij spel als tijdens de lessen. Een gevarieerd en groen terrein prikkelt de creativiteit en het oplossingsgericht denken bij leerlingen. Ook het aanbieden van extra / wisselend / los materiaal zet aan tot creatief spel en fantasie.

Een schoolspeelplaats kan naast een ruimte voor ontspanning ook een openlucht tentoonstellingsruimte zijn, waar kunstwerken van leerlingen een plek krijgen, waar poëzie tot zijn recht komt, waar - eventueel onder begeleiding van een kunstenaar - ook een creatief project tot stand kan komen zoals bijvoorbeeld een muurschildering, mozaïek of land-art.

Tips


Laat je inspireren:


Meer boeiende argumenten, nuttige tips en onze bronnen vind je hier.
De complete 'Toekomstvisie Schoolspeelplaatsen' lees je hier.